Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)
  • verified_user

@nguyenvanhaidieucay
Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!
Subscribers20k
Subscriptions511
Views2.71m
Badges
  • verified_user
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
2.71m
Subscribers
Subscriptions