Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)
  • verified_user

@nguyenvanhaidieucay
Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!
Subscribers20k
Subscriptions505
Views2.71m
@nguyenvanhaidieucay doesn't offer any memberships