Mimosa Pham

@mimosapham
Subscribers96
Subscriptions11
Views22.95k

Mộng nhiều nhưng mơ ước nhỏ nhoi Tham thế chi rồi cũng vậy thôi Cuộc đời vốn dĩ công bằng lắm Có sống sang giàu cũng chết toi @ThiThiCute @Nguyenducpte @mimosapham @dsthanh @oclencute666 @18Pham @phandinhphuc

Đời còn gì vui hơn khi biết ta được yêu Đời còn gì đau hơn khi lắng nghe tình vở.

Ngọc bất trác, bất thành khi. Nhân bất học, bất tri lý

Viết cho kỷ niệm một thời Viết cho ký ức rã rời xác thân Xóa đi viết lại bao phần Xóa đi nỗi nhớ những lần gợi đau @mimosapham @Nguyenducpte @ThiThiCute @dsthanh @uponwingsofthewind @oclencute666. @18pham @phandinhphuc

Kate
  • ·
  • verified_user

Hello ! Nice To Meet You All . Have a good time on Minds. I am trying to grow up my Channel. So if you like my pictures . Just gift me your vote or remind it . Thank you for that. If you dont like just ignore it. Dont be being your self a bad person. Thank you ! @ottman is The Great Minds Maker. Thank You Him Very Much. Admins @jack @john etc.... Please ! Join to Group ! https://www.minds.com/groups/profile/827168252987338752 Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và xin vui lòng, Đăng ký các kênh này: @JamesN - Ảnh Gif đẹp nhất trên Minds @Thithicute Thank you for your support and please, Subscribe to these channels: @JamesN- THE BEST GIFS ON MINDS @Thithicute @NguoiThanhDat - Nền tảng tri thức về cuộc sống hay nhất trên Minds @NguoiThanhDat - A platform on Minds of life knowledge @Qomplainerz - Good Channel @songnuocmientay - Good English and Vietnamese Poem @Ronaldmanhood - Good Channel - wonderful Remind @EZlife - Beautiful Picture @Willieleev1971 - Great Channel @Harp609 - Great Channel @axl100 - Good one @ladyred @ladyhug - Sweet @jailbirdie-Lovely-Sis @Shannon222 - Sweet @Beardedone2017 @beardedone2019-Funny-Comment-Lol😄 @Robert194622 @phandinhphuc @Tenkengo @nhanthai - Good News @dsthanh @LADIEUBONG @nguyenquoctuxi @Thientaitano - Beautiful Picture @625536 @Ngotrang @Phuonglinh13 @nguyenhieu123 @Tomnyvuong @Vuongdat @kendocsat @Tanawatee @NadirSaintPrix @Thephi02 @Tangdong @TigerUnitedStates @arissaya-Beautiful-Nature-Pictures @pianofire-Beautiful-Nature-Pictures @jailbirdie-Sweet @Claus_Lue🤩 @Peggy2❤️ @Nguyenducpte - Poem & Paint picture @mybluelove - Nice Poem & Picture @LeLeChung - Poem - Love & Life @oclencute666 - Nice @namgiangnet - Nice - Kate just want to say this. We are on Minds. We each collect photos and upload them on Minds. Occasionally coincidence. But that's all okay. But you Copy someone else's post and picture and Post it on your site. This is not interesting at all and you make others unhappy. - Tôi chỉ muốn nói điều này.Chúng ta trên Minds .Chúng ta mỗi người sưu tầm những bức ảnh và úp nó trên Minds.Thỉnh thoảng bị trùng hợp. Nhưng đều đó không sao cả. Nhưng bạn copy bài và hình ảnh của người khác và úp nó lên trang của mình .Điều này chẳng thấy thú vị chút nào cả và bạn làm cho người khác không vui. Thanks for reading ah ! 🤩😁 @LeThinh - Best English Poem & Gif🤩 - Here is My Youtube Channel For Fun - https://www.youtube.com/channel/UCvzeiD7-KWReng4XXd3rgvQ Thank You For Watching ah 🤩❤️

Joined
Aug 2019
Groups
Channel Views
22.95k
Subscribers
Subscriptions