Phan Minds Channel
  • verified_user
  • add_circle_outline

@phandinhphuc

Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại. "Victor Hugo" Communism is the dream of some people, but the nightmare of mankind.
Subscribers5k
Subscriptions11k
Views1.07m
Type: All
Chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ của vài người, nhưng là cơn ác mộng của nhân loại. "Victor Hugo" Communism is the dream of some people, but the nightmare of mankind.
Subscribers5k
Subscriptions11k
Views1.07m