Phạm Thanh Bình Blog

@Phamthanhbinhblog
Yêu thích nghệ thuật Văn Chương và Hội Họa
Subscribers307
Subscriptions75
Views1.13k

Creepypastas are horror-related legends or images that have been copy-and-pasted around the Internet. These Internet entries are often brief, user-generated, paranormal stories intended to scare readers. They include gruesome tales of murder, suicide, and otherworldly occurrences (Wiki) Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn trôi nổi trên mạng.

Freedom and human rights for Vietnam..

Người nắm trong tay khối tài sản kếch xù: 4 triệu con bò!

Thắng Sói
  • verified_user

Giăng 17:3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

VIETNAMESE NEED... DEMOCRACY, HUMAN RIGHT. XÂY DỰNG NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, MỘT CÁI NHÌN MỚI VỀ CHÍNH TRỊ LƯƠNG THIỆN. NHỮNG CON NGƯỜI SINH RA Ở VN CÓ CƠ HỘI DUY NHẤT VĨ ĐẠI NHẤT,THAM GIA VÀO CUỘC ĐẤU TRANH XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐẤU TRANH, ĐƯA DÂN TỘC TỪ BÓNG TỐI NÔ LỆ ĐẾN ÁNH SÁNG TỰ DO DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN.

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
1.13k
Subscribers
Subscriptions