Cha Già Dân Tộc
  • verified_user

@thuannguoimuong
Tôi là một nông dân, người dân tộc Mường. Tôi lấy vợ và được làm cha khi đã 36 tuổi. Theo quan niệm của người Mường, tôi chính là Cha Già. Thế nên, tôi mặc nhiên phải là Cha Già (người) Dân Tộc.
Subscribers10k
Subscriptions176
Views614.42k
Type: All
Date: All
Tôi là một nông dân, người dân tộc Mường. Tôi lấy vợ và được làm cha khi đã 36 tuổi. Theo quan niệm của người Mường, tôi chính là Cha Già. Thế nên, tôi mặc nhiên phải là Cha Già (người) Dân Tộc.
Subscribers10k
Subscriptions176
Views614.42k
close
Speak freely and earn crypto.
Switch to App
Minds Take back control of your social media!