หลวงเจ๊ธัมมชโย - official

@realonlyluangje
หลวงเจ๊ผู้ดักตีนสลิ่มเป็นกิจวัตร | สนับสนุนความเท่าเทียมของLGBTQและชายหญิง 🏳️‍🌈 | Stands with Taiwan 🇹🇼 & Hongkong 🇭🇰 👉 สนับสนุนการปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน เพื่อให้โตไปอย่างมีคุณภาพ 🇹🇭 👉 สนับสนุนพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า
Subscribers2k
Subscriptions49
Views82.05k
#MemeWars Freedom To Meme! This group is run by #MindsGaming and gives rewards for original memes. Group Rules: - Freedom to meme The only way to get banned is by posting things that are not memes. Rewards: Community rewards are given out by community runners or our community channel, to receive rewards you will need to add the ecosystem network: https://www.minds.com/MindsGaming/blog/what-is-mtcg-1378152628772409352 tag them or our community channel in your original content with your wallet address. --- MemeWars Chat: https://chat.minds.com/#/room/#MemeWars:minds.com --- This Group would like to remain independent to the “system” if you report users in this area, or this area itself follow the terms of service and block and unsubscribe from that user, and leave this area immediately ; this area is run by @MindsGaming https://minds.com/p/terms ---- Meme wars! Freedom to meme! The original #Memes #Gif #Gifs #MindsGaming #minds #MemeWars
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
82.05k
Subscribers
Subscriptions