หลวงเจ๊ธัมมชโย - official

@realonlyluangje
หลวงเจ๊ผู้ดักตีนสลิ่มเป็นกิจวัตร | สนับสนุนความเท่าเทียมของLGBTQและชายหญิง 🏳️‍🌈 | Stands with Taiwan 🇹🇼 & Hongkong 🇭🇰 👉 สนับสนุนการปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน เพื่อให้โตไปอย่างมีคุณภาพ 🇹🇭 👉 สนับสนุนพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า
Subscribers2k
Subscriptions49
Views82.05k
Bio
หลวงเจ๊ผู้ดักตีนสลิ่มเป็นกิจวัตร | สนับสนุนความเท่าเทียมของLGBTQและชายหญิง 🏳️‍🌈 | Stands with Taiwan 🇹🇼 & Hongkong 🇭🇰 👉 สนับสนุนการปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน เพื่อให้โตไปอย่างมีคุณภาพ 🇹🇭 👉 สนับสนุนพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า
Nostr
4ced831265803a4c72bce1444a3fbaff9e97985f34e39af33c768ddff6f589d1
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
82.05k
Subscribers
Subscriptions
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
82.05k
Subscribers
Subscriptions