THỰC TẠI THỐI NÁT VÀ CON ĐƯỜNG GIẢI QUYẾT Đỗ Ngà Trong tự nhiên, khi nói đến thối và nát là nói đến trạng thái đang phân hủy của một thực thể. Nó mô tả sự tiêu tan sắp cận kề. Đang phân hủy sẽ có mùi thối, nát sẽ là trạng thái phân hủy xong. Khi người ta dùng từ thối nát để mô tả...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
147upvotes
22reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Truyện cổ: Trọng Lú Mị Dân - Nguyên Tác: Hà Hồng Sơn - Phát Tán: Bác Đức Ngày xưa xứ Âu Lạc An Dương Vương trị vì Có hai nàng công chúa Sinh đôi đẹp cực kỳ Mị Châu là cô chị Em tên là Mị Dân Cả hai đều đã lớn Đã đến tuổi thành thân Triệu Đà ở phía Bắc Có hai người con...See more

Không đùa đâu, nâng điểm để lại hậu quả sau nhiều đời đấy !

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Truyện cổ: Trọng Lú Mị Dân - Nguyên Tác: Hà Hồng Sơn - Phát Tán: Bác Đức Ngày xưa xứ Âu Lạc An Dương Vương trị vì Có hai nàng công chúa Sinh đôi đẹp cực kỳ Mị Châu là cô chị Em tên là Mị Dân Cả hai đều đã lớn Đã đến tuổi thành thân Triệu Đà ở phía Bắc Có hai người con...See more

Không đùa đâu, nâng điểm để lại hậu quả sau nhiều đời đấy !