More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Truyện cổ: Trọng Lú Mị Dân - Nguyên Tác: Hà Hồng Sơn - Phát Tán: Bác Đức Ngày xưa xứ Âu Lạc An Dương Vương trị vì Có hai nàng công chúa Sinh đôi đẹp cực kỳ Mị Châu là cô chị Em tên là Mị Dân Cả hai đều đã lớn Đã đến tuổi thành thân Triệu Đà ở phía Bắc Có hai người con trai Trọng Thuỷ và Trọng Lú Đã nhờ cậy mối mai Trọng Thuỷ lấy cô chị Trọng Lú lấy cô em Nhưng sử sách chỉ viết Chuyện chị mà quên em Bao đời ai cũng biết Chuyện Trọng Thuỷ Mị Châu Chuyện trái tim lầm lỡ Mang để ở trên đầu Nhưng không ai dám nhắc Chuyện Trọng Lú Mị Dân Vì sợ sẽ bị bắt Nên đã lãng quên dần Hình : Tuổi trẻ cười

6.4k views ·

Không đùa đâu, nâng điểm để lại hậu quả sau nhiều đời đấy !

4.52k views ·

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Truyện cổ: Trọng Lú Mị Dân - Nguyên Tác: Hà Hồng Sơn - Phát Tán: Bác Đức Ngày xưa xứ Âu Lạc An Dương Vương trị vì Có hai nàng công chúa Sinh đôi đẹp cực kỳ Mị Châu là cô chị Em tên là Mị Dân Cả hai đều đã lớn Đã đến tuổi thành thân Triệu Đà ở phía Bắc Có hai người con trai Trọng Thuỷ và Trọng Lú Đã nhờ cậy mối mai Trọng Thuỷ lấy cô chị Trọng Lú lấy cô em Nhưng sử sách chỉ viết Chuyện chị mà quên em Bao đời ai cũng biết Chuyện Trọng Thuỷ Mị Châu Chuyện trái tim lầm lỡ Mang để ở trên đầu Nhưng không ai dám nhắc Chuyện Trọng Lú Mị Dân Vì sợ sẽ bị bắt Nên đã lãng quên dần Hình : Tuổi trẻ cười

6.4k views ·

Không đùa đâu, nâng điểm để lại hậu quả sau nhiều đời đấy !

4.52k views ·