Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)
  • verified_user

@nguyenvanhaidieucay
Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!
Subscribers20k
Subscriptions504
Views2.71m
Type: All
Date: All
Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!
Subscribers20k
Subscriptions504
Views2.71m