@Nguyenlanthang
  • verified_user
·
·

Lời kêu gọi Tôi kêu gọi toàn bộ anh chị em, bạn bè, những người theo dõi tôi trên mạng xã hội, từ Minds, Facebook hay Twitter... hãy copy thông điệp sau đây và đăng về trang của mình, dù bạn có nổi tiếng hay bình thường không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta cùng nắm tay...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
262upvotes
67reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

NGƯỜI BUÔN GIÓ.

repeat

TIN VẮN (Ngày 06/7/2018) 1.Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung chính thức bắt đầu. Gói “quà” đầu tiên mà 2 bên gửi đến nhau để chào hỏi, có giá 34 tỷ đô. 2.Sàn chứng khoán hôm nay đã vượt ngưỡng 900 điểm. (Rất nhiều nhà phân tích cho rằng đây là hành động bơm tiền của NHNN nhằm cứu...See more

TRÍ THỨC ĐANG Ở ĐÂU KHI ĐẤT NƯỚC RỆU RÃ? Lã Minh Luận Trí thức Việt Nam ngay từ khi có đảng cộng sản lãnh đạo họ đã luôn ấm ức rằng họ là những người có học, trình độ cao rộng, là giai tầng cấp tiến... lẽ ra họ phải là những người đi tiên phong, lãnh đạo, dẫn dắt xã hội chứ...See more

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

NGƯỜI BUÔN GIÓ.

repeat

TIN VẮN (Ngày 06/7/2018) 1.Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung chính thức bắt đầu. Gói “quà” đầu tiên mà 2 bên gửi đến nhau để chào hỏi, có giá 34 tỷ đô. 2.Sàn chứng khoán hôm nay đã vượt ngưỡng 900 điểm. (Rất nhiều nhà phân tích cho rằng đây là hành động bơm tiền của NHNN nhằm cứu...See more

TRÍ THỨC ĐANG Ở ĐÂU KHI ĐẤT NƯỚC RỆU RÃ? Lã Minh Luận Trí thức Việt Nam ngay từ khi có đảng cộng sản lãnh đạo họ đã luôn ấm ức rằng họ là những người có học, trình độ cao rộng, là giai tầng cấp tiến... lẽ ra họ phải là những người đi tiên phong, lãnh đạo, dẫn dắt xã hội chứ...See more