@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Lời kêu gọi Tôi kêu gọi toàn bộ anh chị em, bạn bè, những người theo dõi tôi trên mạng xã hội, từ Minds, Facebook hay Twitter... hãy copy thông điệp sau đây và đăng về trang của mình, dù bạn có nổi tiếng hay bình thường không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta cùng nắm tay...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
3111upvotes
716reminds

More from Nguyen Lan Thang

repeat

Thông báo với mọi người: Minds đang phát triển một phương thức mới để ngăn chặn "fake news". Và những tài khoản đăng fake news nhiều lần sẽ bị xử lí. PEACE ! #nofakenews #anonofficialdotcom

Báo cáo công khai tài chính tình hình ngân sách chống phá bè lũ bán nước 😛😝🤣😂😜

More from Nguyen Lan Thang

repeat

Thông báo với mọi người: Minds đang phát triển một phương thức mới để ngăn chặn "fake news". Và những tài khoản đăng fake news nhiều lần sẽ bị xử lí. PEACE ! #nofakenews #anonofficialdotcom

Báo cáo công khai tài chính tình hình ngân sách chống phá bè lũ bán nước 😛😝🤣😂😜