Vu Dang

@Vudangthai
Vu Dang
Subscribers40
Subscriptions9
Views0
NguyenHanhVy (Nancy)
  • verified_user

Learn - love - laugh - live!

Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!

Giỏi kho cá, hay viết trong lúc ỉa...

Tôi là một nông dân, người dân tộc Mường. Tôi lấy vợ và được làm cha khi đã 36 tuổi. Theo quan niệm của người Mường, tôi chính là Cha Già. Thế nên, tôi mặc nhiên phải là Cha Già (người) Dân Tộc.

Luân Lê
  • verified_user

I am a lawyer in Viet Nam. I love maths and philosophy, of course, i love art too!

Minds
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Buy Tokens - https://minds.com/token Upgrade Your Channel - https://minds.com/upgrade Read Our Docs - https://developers.minds.com FAQ - https://minds.com/help Content Policy - https://minds.com/content-policy

Nguyen Lan Thang
  • verified_user

Phản động viên

Khanh Nguyen
  • verified_user

Tự do thông tin, tự do biểu đạt

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
0
Subscribers
Subscriptions