Vu Dang

@Vudangthai
Vu Dang
Subscribers42
Subscriptions9
Views0
NguyenHanhVy (Nancy)
 • ·
 • verified_user

Learn - love - laugh - live!

Khanh Nguyen
 • ·
 • verified_user

Tự do thông tin, tự do biểu đạt

Minds
 • ·
 • verified_user

Welcome to the official Minds channel https://support.minds.com

Cha Già Dân Tộc
 • ·
 • verified_user

Tôi là một nông dân, người dân tộc Mường. Tôi lấy vợ và được làm cha khi đã 36 tuổi. Theo quan niệm của người Mường, tôi chính là Cha Già. Thế nên, tôi mặc nhiên phải là Cha Già (người) Dân Tộc.

Giỏi kho cá, hay viết trong lúc ỉa...

Nguyen Lan Thang
 • ·
 • verified_user

Phản động viên

Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!

Luân Lê
 • ·
 • verified_user

I am a lawyer in Viet Nam. I love maths and philosophy, of course, i love art too!

Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
0
Subscribers
Subscriptions