Lê Chung

@LeLeChung
Mộng nhiều nhưng mơ ước nhỏ nhoi Tham thế chi rồi cũng vậy thôi Cuộc đời vốn dĩ công bằng lắm Có sống sang giàu cũng chết toi @ThiThiCute @Nguyenducpte @mimosapham @dsthanh @oclencute666 @18Pham @phandinhphuc
Subscribers743
Subscriptions190
Views14.93k
@LeLeChung doesn't offer any memberships