Lê Chung

@LeLeChung
Mộng nhiều nhưng mơ ước nhỏ nhoi Tham thế chi rồi cũng vậy thôi Cuộc đời vốn dĩ công bằng lắm Có sống sang giàu cũng chết toi @ThiThiCute @Nguyenducpte @mimosapham @dsthanh @oclencute666 @18Pham @phandinhphuc
Subscribers743
Subscriptions190
Views14.93k
Bio
Mộng nhiều nhưng mơ ước nhỏ nhoi Tham thế chi rồi cũng vậy thôi Cuộc đời vốn dĩ công bằng lắm Có sống sang giàu cũng chết toi @ThiThiCute @Nguyenducpte @mimosapham @dsthanh @oclencute666 @18Pham @phandinhphuc
Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
14.93k
Subscribers
Subscriptions
Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
14.93k
Subscribers
Subscriptions