สมบัติ บุญงามอนงค์

@nuling
Subscribers3k
Subscriptions937
Views11.53k

ไมได้ ไม่ได้

บอกไม่ได้ ถ้าบอกไปก็เท่ากับบอกในสิ่งที่บอกไม่ได้ ก็เลยบอกไม่ได้ ไม่ใช่ไม่บอก แต่บอกไม่ได้

Pat 1996 Thailand Liberal and HumanRightsWatch

เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ

Joined
May 2016
Groups
Channel Views
11.53k
Subscribers
Subscriptions