Trần Bang 2.9.2018 Biểu tình một mình em Sài Gòn như chết lặng Kẽm gai giăng đầy đường Chó săn chầu trực sẵn Nhưng không ngăn được em Xuống đường đòi dân chủ Khi em đã quyết chí Rửa nhục cho quê nhà Một mình em cũng đi Tay giơ cao biểu ngữ Nói không Luật đặc khu Nói không giặc Tàu cộng ! Có độc lập thật không? Khi Hoàng Sa, Gạc Ma Vẫn đêm ngày gào thét Dưới bàn chân ngoại xâm Có độc lập thật không Khi lưỡi bò phi pháp Tàu đuổi giết ngư dân Biển Đông gầm sóng hận Có độc lập thật không ? Khi cả lũ chóp bu Nhận anh em với giặc Coi nhân dân là thù Có độc lập thật không? Formosa kín bưng Xả độc, mà không biết Cá chết, dân điêu tàn Có độc lập thật không Khi điện than ôm nhiễm Đất Nha Trang, Đà Nẵng... Vỏ ta, ruột của Tàu Có độc lập thật không? Khi luật an ninh mạng Cũng sao chép từ Tàu Và bao điều khác nữa... Có độc lập thật không? Khi dân mất tự do Khi dân còn oan ức, Còn tứ tán, lưu vong... ... Hai Bà Trưng sống mãi Trong lòng người Việt Nam Có một phần công em Giữ hồn thiêng sông núi SG 2.9.2018 tặng Võ Hồng Ly

thumb_upthumb_downchat_bubble
194upvotes
1downvote

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Mất chiến hào Nguyễn Di Ngữ 7g30 sáng tôi có mặt tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà. Các ngả ba, ngả tư ngoài những chồng thép gai làm rào cản, lực lượng an ninh chìm nổi đã tụ đầy ở đó, các quán cafe tại những điểm nóng trong khu này không còn ghế cho người dân thường. Tôi chạy dọc...See more

Nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền Châu Minh Dũng 1-9-2018 Dịp chuẩn bị lễ 2/9 năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Những lời kêu gọi biểu tình phản đối nhà cầm quyền toàn trị chỉ biết “hèn với giặc ác với dân” được lan truyền rất mạnh trên mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM đã...See more

Bản tin sáng 1-9-2018 01/09/2018 Tin Việt Nam 73 năm sau ngày cướp chính quyền BBC có bài: Năm 1945: Cướp chính quyền và thay quyền dân. Cựu LS Trần Thanh Hiệp hiện sống ở Paris, từng là luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn trước 30/4/1975, nói về việc thiếu tính chính danh qua hành...See more

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Mất chiến hào Nguyễn Di Ngữ 7g30 sáng tôi có mặt tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà. Các ngả ba, ngả tư ngoài những chồng thép gai làm rào cản, lực lượng an ninh chìm nổi đã tụ đầy ở đó, các quán cafe tại những điểm nóng trong khu này không còn ghế cho người dân thường. Tôi chạy dọc...See more

Nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền Châu Minh Dũng 1-9-2018 Dịp chuẩn bị lễ 2/9 năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Những lời kêu gọi biểu tình phản đối nhà cầm quyền toàn trị chỉ biết “hèn với giặc ác với dân” được lan truyền rất mạnh trên mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM đã...See more

Bản tin sáng 1-9-2018 01/09/2018 Tin Việt Nam 73 năm sau ngày cướp chính quyền BBC có bài: Năm 1945: Cướp chính quyền và thay quyền dân. Cựu LS Trần Thanh Hiệp hiện sống ở Paris, từng là luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn trước 30/4/1975, nói về việc thiếu tính chính danh qua hành...See more