KHÔNG PHẢI DÂN ĐỊA PHƯƠNG Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia: - Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt - Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.

Get replies from creators like Happygirl

thumb_upthumb_downchat_bubble
166upvotes
46reminds

More from Happygirl

More from Happygirl