GIAN KẾ TRONG ỨNG NGOẠI HỢP Đỗ Ngà Trên báo, ta thường gặp rất nhiều trường hợp cho người quen ở nhờ quá lâu và sau đo mất luôn mảnh đất nhà mình. Đó là dã tầm có toan tính của kẻ ở nhờ. Để thực hiện dã tâm, kẻ xấu đã lập ra các bước đi dài hạn có tính chiến lược. Ban đầu họ xin...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
176upvotes
1downvote
29reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)