GIAN KẾ TRONG ỨNG NGOẠI HỢP Đỗ Ngà Trên báo, ta thường gặp rất nhiều trường hợp cho người quen ở nhờ quá lâu và sau đo mất luôn mảnh đất nhà mình. Đó là dã tầm có toan tính của kẻ ở nhờ. Để thực hiện dã tâm, kẻ xấu đã lập ra các bước đi dài hạn có tính chiến lược. Ban đầu họ xin...See more

Get replies from creators like Điếu Cày (Nguyễn Văn...

thumb_upthumb_downchat_bubble
176upvotes
29reminds