***Con Đường Dân Chủ Thực Tiễn Cho Việt Nam ( Phần1) Có được một đời sống ấm no, không sợ hãi trong một xã hội phát triển ổn định là nguyện vọng của mọi dân tộc trên thế giới. Tất cả những diễn biến lịch sử, những phát triển kinh tế, xã hội, và những khám phá khoa học đều đưa đến...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
152upvotes
34reminds

More from Texan conservative for Trump

Pham Doan Trang
  • verified_user

“NGHIỆP VỤ” CỦA AN NINH VIỆT NAM: LƯU MANH, LỪA ĐẢO Dù sao, vẫn cần phải tiếp tục vạch ra các thủ đoạn hành xử của lực lượng bảo vệ chế độ, để người lương thiện ý thức được mà xử lý và tự bảo vệ nếu có thể. ——- Khuya 15/8, vào cuối buổi thẩm vấn vô tích sự, tôi đang gục mặt...See more

Liệu Việt Nam Có Rơi Vào Vết Xe Đổ Của Thổ Nhĩ Kỳ trong tình hình chiến tranh mậu dịch Mỹ Trung ngày càng khốc liệt? “Việt Nam có thể chịu hai rủi ro cùng một lúc: rủi ro về tín dụng và rủi ro về hối đoái...”  Việt Nam cũng đang đứng trước áp lực đồng nội tệ mất giá trước đồng...See more

****Quốc nhục Asiad 2018 và cứ hở mồm ra là VN đang đi trên con tàu 4.0 ,rồi 2020 cơ bản VN là nc công nghiệp****ôi thôi nghe sao thúi quá VN là nước duy nhất ở châu Á người dân phải xem các trận thi đấu của đội nhà bằng con đường bất hợp pháp. Dù viện dẫn bất kỳ lý do gì thì...See more

More from Texan conservative for Trump

Pham Doan Trang
  • verified_user

“NGHIỆP VỤ” CỦA AN NINH VIỆT NAM: LƯU MANH, LỪA ĐẢO Dù sao, vẫn cần phải tiếp tục vạch ra các thủ đoạn hành xử của lực lượng bảo vệ chế độ, để người lương thiện ý thức được mà xử lý và tự bảo vệ nếu có thể. ——- Khuya 15/8, vào cuối buổi thẩm vấn vô tích sự, tôi đang gục mặt...See more

Liệu Việt Nam Có Rơi Vào Vết Xe Đổ Của Thổ Nhĩ Kỳ trong tình hình chiến tranh mậu dịch Mỹ Trung ngày càng khốc liệt? “Việt Nam có thể chịu hai rủi ro cùng một lúc: rủi ro về tín dụng và rủi ro về hối đoái...”  Việt Nam cũng đang đứng trước áp lực đồng nội tệ mất giá trước đồng...See more

****Quốc nhục Asiad 2018 và cứ hở mồm ra là VN đang đi trên con tàu 4.0 ,rồi 2020 cơ bản VN là nc công nghiệp****ôi thôi nghe sao thúi quá VN là nước duy nhất ở châu Á người dân phải xem các trận thi đấu của đội nhà bằng con đường bất hợp pháp. Dù viện dẫn bất kỳ lý do gì thì...See more