Tử Kính
  • verified_user
@vuduckhai

VÉN MÀN LỊCH SỬ: THẤU HIỂU ĐẠO LÝ TRỊ QUỐC CỦA VUA TRẦN NHÂN TÔNG Người đứng đầu một nước, phải là người có tâm Đạo, muốn trị vì dân tộc phải lấy Nhân Đức trị nhân, muốn bình an bờ cõi phải dùng hòa ái mà đối ngoại. Để chứng minh cho sự hùng thịnh của triều đình khi dùng tâm đạo...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
49reminds

More from Tử Kính

TUỔI TRẺ HUYỀN THOẠI CỦA BÀ TRIỆU, NGHÌN NĂM HẬU THẾ CÒN NGƯỠNG PHỤC Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống ách đô hộ nhà Hán, hơn hai trăm năm sau, vào thế kỷ thứ II, có một người phụ nữ không chịu cam tâm cúi đầu làm nô lệ phương Bắc mà chỉ huy nghĩa quân đánh đuổi giặc...See more

More from Tử Kính

TUỔI TRẺ HUYỀN THOẠI CỦA BÀ TRIỆU, NGHÌN NĂM HẬU THẾ CÒN NGƯỠNG PHỤC Sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống ách đô hộ nhà Hán, hơn hai trăm năm sau, vào thế kỷ thứ II, có một người phụ nữ không chịu cam tâm cúi đầu làm nô lệ phương Bắc mà chỉ huy nghĩa quân đánh đuổi giặc...See more