@vuduckhai
  • verified_user
·

VÉN MÀN LỊCH SỬ: THẤU HIỂU ĐẠO LÝ TRỊ QUỐC CỦA VUA TRẦN NHÂN TÔNG Người đứng đầu một nước, phải là người có tâm Đạo, muốn trị vì dân tộc phải lấy Nhân Đức trị nhân, muốn bình an bờ cõi phải dùng hòa ái mà đối ngoại. Để chứng minh cho sự hùng thịnh của triều đình khi dùng tâm đạo...See more

Get replies from creators like Tử Kính

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
49reminds