Tử Kính
  • verified_user

@vuduckhai
Thành công không phải là bạn chiếm hữu được bao nhiêu? Mà là bạn buông bỏ được bao nhiêu.. ------------------------------------------------------------- #CauChuyenLichSu #VanHoaTruyenThong #GocNhinVanHoa #NhanSinhCamNgo
Subscribers3k
Subscriptions3k
Views937.47k
Type: All
Date: All
Thành công không phải là bạn chiếm hữu được bao nhiêu? Mà là bạn buông bỏ được bao nhiêu.. ------------------------------------------------------------- #CauChuyenLichSu #VanHoaTruyenThong #GocNhinVanHoa #NhanSinhCamNgo
Subscribers3k
Subscriptions3k
Views937.47k