Có ai bị giống mình không, boots bài không chạy, sáng tới giờ còn chưa tới 10views bài boots, sub tk cũng không đc tính điểm. Chức năng đổi tên có cần điều kiện gì không mà mình không thể đổi tên. Nếu có 2 tài khoản trên 1 máy trên 2 trình duyệt có đc không?

thumb_upthumb_downchat_bubble
8upvotes
1remind

More from MINDS VIỆT NAM FAN

Tâm Dzao
  • verified_user

Cho mình hỏi là có thể tạo được ví onchain bằng ứng dụng nào đó trên smartphone không?

Tenkengo
  • verified_user

1k sub và 54k views xin dc tick chưa vậy 500 a em. Thanks all

NAM GIANG
  • verified_user

#mindsvnfan Hello everyone, WARNING: Coiblib now has a kind of Token close to the name of Minds. People must distinguish two types of Token differently. Our tokens are MINDS. Token MIND is another Token. The web page is so different. Our home page is minds.com To avoid confusion...See more

More from MINDS VIỆT NAM FAN

Tâm Dzao
  • verified_user

Cho mình hỏi là có thể tạo được ví onchain bằng ứng dụng nào đó trên smartphone không?

Tenkengo
  • verified_user

1k sub và 54k views xin dc tick chưa vậy 500 a em. Thanks all

NAM GIANG
  • verified_user

#mindsvnfan Hello everyone, WARNING: Coiblib now has a kind of Token close to the name of Minds. People must distinguish two types of Token differently. Our tokens are MINDS. Token MIND is another Token. The web page is so different. Our home page is minds.com To avoid confusion...See more