Thích Ăn Nem

@Waitress
Cứ hâm lên mà sống, thích thì làm, yêu thì yêu. Sống thì phải thở. AND Don't forget to live before you die Group: Minds Vietnam https://goo.gl/Ue1f9a Group: Love For Love: https://goo.gl/H3kCEj
Subscribers2k
Subscriptions7k
Views73.1k
Type: All
Date: All
Cứ hâm lên mà sống, thích thì làm, yêu thì yêu. Sống thì phải thở. AND Don't forget to live before you die Group: Minds Vietnam https://goo.gl/Ue1f9a Group: Love For Love: https://goo.gl/H3kCEj
Subscribers2k
Subscriptions7k
Views73.1k