MONG LẮM MỖI NGƯỜI GÓP 1 TAY. TẨY CHAY! Mong mọi người hãy ý thức mình là người Việt. Mọi chiến lược Hán hóa nước Việt của ĐCS phải bị ngăn chặn bằng ý thức mỗi người chúng ta. Việc này chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Rất đơn giản, hãy tẩy chay không đi phương tiện...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
74upvotes
11reminds

More from Ngọc Hưng Vũ (Peter Vũ)

KHÁT VỌNG TRỞ VỀ Bùi Tín. Không quen, cũng chưa có cơ hội gặp. Nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng sẽ tìm ông, nếu dịp nào đó ngao du đến Pháp. Nhưng không kịp. Ông đi mất rồi. Như nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác đang sống lưu vong, mà tôi đã có cơ duyên trò chuyện. Trong số...See more

Mấy thằng cộng sản Việt Nam chỉ giỏi vẽ việc kiếm tiền! Bản thân Fidel Castro còn không muốn dựng tượng ở Cu Ba thì mấy thằng quan chức Quảng Bình, quanh năm ngửa tay xin gạo cứu đói, lại muốn dựng tượng đài Fidel để tham nhũng tiền thuế của dân! #đmcs! Suốt ngày chỉ thích ăn mày quá khứ!

More from Ngọc Hưng Vũ (Peter Vũ)

KHÁT VỌNG TRỞ VỀ Bùi Tín. Không quen, cũng chưa có cơ hội gặp. Nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng sẽ tìm ông, nếu dịp nào đó ngao du đến Pháp. Nhưng không kịp. Ông đi mất rồi. Như nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác đang sống lưu vong, mà tôi đã có cơ duyên trò chuyện. Trong số...See more

Mấy thằng cộng sản Việt Nam chỉ giỏi vẽ việc kiếm tiền! Bản thân Fidel Castro còn không muốn dựng tượng ở Cu Ba thì mấy thằng quan chức Quảng Bình, quanh năm ngửa tay xin gạo cứu đói, lại muốn dựng tượng đài Fidel để tham nhũng tiền thuế của dân! #đmcs! Suốt ngày chỉ thích ăn mày quá khứ!