MONG LẮM MỖI NGƯỜI GÓP 1 TAY. TẨY CHAY! Mong mọi người hãy ý thức mình là người Việt. Mọi chiến lược Hán hóa nước Việt của ĐCS phải bị ngăn chặn bằng ý thức mỗi người chúng ta. Việc này chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Rất đơn giản, hãy tẩy chay không đi phương tiện này. Và tẩy chay mọi chiến lược âm mưu Hán hóa dân tộc. Chúng ta nên nhớ, chính quyền vay tiền của Trung Cộng để thực hiện dự án. Trung Cộng chẳng cho không, đất nước này đã gánh khoản nợ ấy thì dự án này phải được xem là của người Việt. Tại sao dự án của Việt Nam lại được Trung Cộng chỉ đạo in Tiếng Tàu lên đó? Nếu hôm nay chúng ta lùi bước bằng cách chấp nhận điều này, thì mai kia nhà nước CS cho in Tiếng Hoa lên tiền Việt Nam thì sao? Và khi in Tiếng Hoa được thì họ cũng rút Tiếng Việt ra khỏi tiền Việt Nam được. Khi đó thì sao? Mong! Rất mong mỗi người chung tay thực hiện một việc nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa lớn. Đó là hãy tẩy chay mọi âm mưu của ĐCS nhằm dọn đường giặc phương Bắc thò tay vào quê hương để thôn tính từng bước. Mong lắm, mong mỗi người giúp một tay đánh động xã hội tẩy chay! (Đỗ Ngà)

74upvotes

More from Ngọc Hưng Vũ (Peter Vũ)

KHÁT VỌNG TRỞ VỀ Bùi Tín. Không quen, cũng chưa có cơ hội gặp. Nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng sẽ tìm ông, nếu dịp nào đó ngao du đến Pháp. Nhưng không kịp. Ông đi mất rồi. Như nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác đang sống lưu vong, mà tôi đã có cơ duyên trò chuyện. Trong số...See more

Mấy thằng cộng sản Việt Nam chỉ giỏi vẽ việc kiếm tiền! Bản thân Fidel Castro còn không muốn dựng tượng ở Cu Ba thì mấy thằng quan chức Quảng Bình, quanh năm ngửa tay xin gạo cứu đói, lại muốn dựng tượng đài Fidel để tham nhũng tiền thuế của dân! #đmcs! Suốt ngày chỉ thích ăn mày quá khứ!

More from Ngọc Hưng Vũ (Peter Vũ)

KHÁT VỌNG TRỞ VỀ Bùi Tín. Không quen, cũng chưa có cơ hội gặp. Nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng sẽ tìm ông, nếu dịp nào đó ngao du đến Pháp. Nhưng không kịp. Ông đi mất rồi. Như nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác đang sống lưu vong, mà tôi đã có cơ duyên trò chuyện. Trong số...See more

Mấy thằng cộng sản Việt Nam chỉ giỏi vẽ việc kiếm tiền! Bản thân Fidel Castro còn không muốn dựng tượng ở Cu Ba thì mấy thằng quan chức Quảng Bình, quanh năm ngửa tay xin gạo cứu đói, lại muốn dựng tượng đài Fidel để tham nhũng tiền thuế của dân! #đmcs! Suốt ngày chỉ thích ăn mày quá khứ!