Lần nữa nói về “Chất độc da cam” và đừng để truyền thông dắt mũi qua mấy trò tuyên truyền, ủng hộ! —- "Chất độc màu da cam năm xưa. Đã giết chết mẹ tôi trong một trận càn. Để lại cho tôi đứa em cút côi..." (Vì sao em chết. Nhạc và lời Thanh Trúc) Ảnh hưởng của dioxin lên con...See more

Get replies from creators like Texan conservative f...

thumb_upthumb_downchat_bubble
179upvotes
4downvotes
41reminds

More from Texan conservative for Trump

Nhật Ký Yêu Nước
  • verified_user

THÔNG BÁO KHẨN: Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt giải đi ================================ Tin từ Duy, chồng của Vy, báo nhờ qua điện thoại người hàng xóm, khoảng 30 công an an ninh đã vào nhà riêng của vợ chồng ở Buôn Hồ-Đắc Lắc, dùng vũ lực bắt Huỳnh Thục Vy đi. Huỳnh Thục Vy là...See more

**Bổ sung đấu tranh bất bạo động phần 6* Dưới đây là một loại câu hỏi có thể được người thẩm vấn sử dụng trong việc thẩm vấn dưới bất kỳ hình thức nào. Người bị thẩm vấn nên có sự chuẩn bị trước để tìm được phương án đáp trả thích hợp. Câu hỏi phá băng  Cuộc thẩm vấn thường bắt...See more

**Bổ sung kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động ( dân sự) phần 6** CÁC KỸ THUẬT THẨM VẤN (phần tiếp theo và hết) 9. Sử dụng máy dò nói dối Có một vài loại máy có khả năng phát hiện ra người đang nói dối dựa trên nguyên tắc nhận diện sự lo lắng. Khi chúng ta căng thẳng, cơ thể sẽ...See more

More from Texan conservative for Trump

Nhật Ký Yêu Nước
  • verified_user

THÔNG BÁO KHẨN: Blogger Huỳnh Thục Vy bị bắt giải đi ================================ Tin từ Duy, chồng của Vy, báo nhờ qua điện thoại người hàng xóm, khoảng 30 công an an ninh đã vào nhà riêng của vợ chồng ở Buôn Hồ-Đắc Lắc, dùng vũ lực bắt Huỳnh Thục Vy đi. Huỳnh Thục Vy là...See more

**Bổ sung đấu tranh bất bạo động phần 6* Dưới đây là một loại câu hỏi có thể được người thẩm vấn sử dụng trong việc thẩm vấn dưới bất kỳ hình thức nào. Người bị thẩm vấn nên có sự chuẩn bị trước để tìm được phương án đáp trả thích hợp. Câu hỏi phá băng  Cuộc thẩm vấn thường bắt...See more

**Bổ sung kinh nghiệm đấu tranh bất bạo động ( dân sự) phần 6** CÁC KỸ THUẬT THẨM VẤN (phần tiếp theo và hết) 9. Sử dụng máy dò nói dối Có một vài loại máy có khả năng phát hiện ra người đang nói dối dựa trên nguyên tắc nhận diện sự lo lắng. Khi chúng ta căng thẳng, cơ thể sẽ...See more