Ta chỉ cần yêu, là mọi sự thích sẽ tới

thumb_upthumb_downchat_bubble
87upvotes
17reminds

More from Gào Cô Nương

Bộ trưởng đánh vần được chữ NON thì ...

Việc thiên hạ lo chu đáo

repeat

Luật đặc khu sẽ tái khởi động vào kỳ họp ngày mai 6-8-2018 Còn hai tháng cho kỳ họp quốc hội thứ 6, danh bất chính ngôn bất thuận, khi không thống nhất thông qua thì mọi việc làm đều là vi hiến, ngay cả việc thu hồi đất các khu kinh tế vốn đang là điểm nóng thì phiên họp này...See more

More from Gào Cô Nương

Bộ trưởng đánh vần được chữ NON thì ...

Việc thiên hạ lo chu đáo

repeat

Luật đặc khu sẽ tái khởi động vào kỳ họp ngày mai 6-8-2018 Còn hai tháng cho kỳ họp quốc hội thứ 6, danh bất chính ngôn bất thuận, khi không thống nhất thông qua thì mọi việc làm đều là vi hiến, ngay cả việc thu hồi đất các khu kinh tế vốn đang là điểm nóng thì phiên họp này...See more