Ta chỉ cần yêu, là mọi sự thích sẽ tới

87Upvotes

More from Gào Cô Nương

Bộ trưởng đánh vần được chữ NON thì ...

2.09k views ·

Việc thiên hạ lo chu đáo

3.25k views ·

Luật đặc khu sẽ tái khởi động vào kỳ họp ngày mai 6-8-2018 Còn hai tháng cho kỳ họp quốc hội thứ 6, danh bất chính ngôn bất thuận, khi không thống nhất thông qua thì mọi việc làm đều là vi hiến, ngay cả việc thu hồi đất các khu kinh tế vốn đang là điểm nóng thì phiên họp này theo đánh giá cá nhân tôi sẽ khá căng thẳng nhưng mọi việc đều phải thông qua theo đúng kịch bản Nhắc tới nhân vật đóng vai trò mờ nhạt, Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội - cho biết dự luật đang được xem xét một cách thận trọng. Thông cáo mới nhất về chương trình kỳ họp thứ 26 của UB Thường vụ Quốc hội phát đi từ Văn phòng Quốc hội không còn nội dung cho ý kiến về dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) như chương trình được lên trước đó. Trao đổi về việc này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, do dự án luật “đang được cân nhắc lại”. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, dự luật đang được xem xét thận trọng, tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Hiện vẫn còn thời gian để Chính phủ chỉnh sửa, hoàn thiện, vì 2 tháng nữa kỳ họp thứ 6 của Quốc hội mới diễn ra. “Việc Quốc hội xem xét dự án luật vào thời điểm nào còn chờ vào kết quả quá trình tiếp thu ý kiến nhân dân thế nào, tiếp thu ý kiến cử tri thế nào, tóm lại, rất thận trọng”, Tổng Thư ký Quốc hội nói. Đây là diễn biến khá mới bởi 1 ngày trước, trong văn bản phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị nội dung họp UB Thường vụ Quốc hội (phiên họp thứ 26, từ 8-13/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đoàn Giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Suy đi xét lại, việc thông qua đặc khu sẽ phải làm gấp để bù đắp những thất thoát của 6 tháng đầu năm và bẫy nợ công trung cộng đã cài cắm vào sau hàng loạt các dự án và những cú lừa ngoại mục, việc thông qua giờ chỉ như một con bài úp là con Át mà ai cũng đã biết

570 views ·

More from Gào Cô Nương

Bộ trưởng đánh vần được chữ NON thì ...

2.09k views ·

Việc thiên hạ lo chu đáo

3.25k views ·

Luật đặc khu sẽ tái khởi động vào kỳ họp ngày mai 6-8-2018 Còn hai tháng cho kỳ họp quốc hội thứ 6, danh bất chính ngôn bất thuận, khi không thống nhất thông qua thì mọi việc làm đều là vi hiến, ngay cả việc thu hồi đất các khu kinh tế vốn đang là điểm nóng thì phiên họp này theo đánh giá cá nhân tôi sẽ khá căng thẳng nhưng mọi việc đều phải thông qua theo đúng kịch bản Nhắc tới nhân vật đóng vai trò mờ nhạt, Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội - cho biết dự luật đang được xem xét một cách thận trọng. Thông cáo mới nhất về chương trình kỳ họp thứ 26 của UB Thường vụ Quốc hội phát đi từ Văn phòng Quốc hội không còn nội dung cho ý kiến về dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) như chương trình được lên trước đó. Trao đổi về việc này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, do dự án luật “đang được cân nhắc lại”. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, dự luật đang được xem xét thận trọng, tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Hiện vẫn còn thời gian để Chính phủ chỉnh sửa, hoàn thiện, vì 2 tháng nữa kỳ họp thứ 6 của Quốc hội mới diễn ra. “Việc Quốc hội xem xét dự án luật vào thời điểm nào còn chờ vào kết quả quá trình tiếp thu ý kiến nhân dân thế nào, tiếp thu ý kiến cử tri thế nào, tóm lại, rất thận trọng”, Tổng Thư ký Quốc hội nói. Đây là diễn biến khá mới bởi 1 ngày trước, trong văn bản phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị nội dung họp UB Thường vụ Quốc hội (phiên họp thứ 26, từ 8-13/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đoàn Giám sát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016; phối hợp chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Suy đi xét lại, việc thông qua đặc khu sẽ phải làm gấp để bù đắp những thất thoát của 6 tháng đầu năm và bẫy nợ công trung cộng đã cài cắm vào sau hàng loạt các dự án và những cú lừa ngoại mục, việc thông qua giờ chỉ như một con bài úp là con Át mà ai cũng đã biết

570 views ·