@DaiKyNguyenVanHoa
  • verified_user
·

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được dầm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. #Khoanhkhacdep

Get replies from creators like Đại Kỷ Nguyên

thumb_upthumb_downchat_bubble
6upvotes
2reminds