@DaiKyNguyenVanHoa
  • verified_user
·

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. #Khoanhkhacdep

Get replies from creators like Đại Kỷ Nguyên

thumb_upthumb_down
6upvotes