@thuannguoimuong
  • verified_user
·

Nhật ký bị cướp (Phần 2) Khi nhìn thấy ba lô của mình, tôi biết đã bị lục lọi tìm kiếm. Tuy nhiên vẫn hỏi: Tại sao lại lấy ba lô tôi xuống đây? Một viên công an hỏi lại: Có đúng ba lô của anh không? Tất nhiên là của tôi. Tôi yêu cầu để tôi kiểm tra đồ đạc xem có mất đồ hay bị...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
77upvotes
8reminds

More from Cha Già Dân Tộc

ÂM NHẠC- LỊCH SỬ VÀ DẠI GÁI Đây là bài hát Rasputin của ban nhạc Boney M vang bóng một thời. Những ai sinh ra và lớn lên ở những năm 70-80 của thế kỷ trước hẳn không lạ các giai điệu của một thời vang bóng. Xung quanh bài hát và ban nhạc này có nhiều giai thoại, nhiều thứ được...See more

Câu trả lời đúng nhất là: Con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Ảnh sưu tầm trên VOZ

More from Cha Già Dân Tộc

ÂM NHẠC- LỊCH SỬ VÀ DẠI GÁI Đây là bài hát Rasputin của ban nhạc Boney M vang bóng một thời. Những ai sinh ra và lớn lên ở những năm 70-80 của thế kỷ trước hẳn không lạ các giai điệu của một thời vang bóng. Xung quanh bài hát và ban nhạc này có nhiều giai thoại, nhiều thứ được...See more

Câu trả lời đúng nhất là: Con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Ảnh sưu tầm trên VOZ