Nguyen Lan Thang
  • verified_user
@Nguyenlanthang

Tôi xin người cứ gian dối Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi Cho tôi còn được thấy đời vui Khi cơn mưa mùa đông đang đến Xin giã từ ngày tháng rong chơi. Đôi tay này vẫn chờ mong Con tim này dù lắm long đong Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan Không than van và không trách oán Cho tôi trọn một kiếp đam mê... 🤣😝😜😂

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
170upvotes
3downvotes
6reminds

More from Nguyen Lan Thang

Trả lại đây cho nhân dân tao, gạo đã phát, ở bên mày, gạo để mày ngồi canh ngồi thức, mà mày làm cái đíu gì đây... 😝🤣😜😆😂

Khi Sinh Viên Ra Trường!!! Đầu đường Xây dựng bơm xe Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen Ngoại thương mời khách ăn kem Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma Ngân hàng ngồi dập đô la In giấy vàng mã, sống qua từng ngày Sư phạm trước tính làm thày Giờ thay kế toán, hàng ngày...See more

More from Nguyen Lan Thang

Trả lại đây cho nhân dân tao, gạo đã phát, ở bên mày, gạo để mày ngồi canh ngồi thức, mà mày làm cái đíu gì đây... 😝🤣😜😆😂

Khi Sinh Viên Ra Trường!!! Đầu đường Xây dựng bơm xe Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen Ngoại thương mời khách ăn kem Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma Ngân hàng ngồi dập đô la In giấy vàng mã, sống qua từng ngày Sư phạm trước tính làm thày Giờ thay kế toán, hàng ngày...See more