More from Nguyenlanthang

Trả lại đây cho nhân dân tao, gạo đã phát, ở bên mày, gạo để mày ngồi canh ngồi thức, mà mày làm cái đíu gì đây... 😝🤣😜😆😂

6.15k views ·

Khi Sinh Viên Ra Trường!!! Đầu đường Xây dựng bơm xe Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen Ngoại thương mời khách ăn kem Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma Ngân hàng ngồi dập đô la In giấy vàng mã, sống qua từng ngày Sư phạm trước tính làm thày Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô. Điện lực chẳng dám bô bô, Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao. Lập trình chả hiểu thế nào, Mở hàng trà đá, thuốc lào…cho vui Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi “Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu” Nhìn quanh, Thương mại đi đâu? Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn….. Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài. Báo chí buôn bán ve chai Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân. Bách khoa cũng gặp đôi lần Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng Mỹ thuật thì đang chổng mông Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời Mỏ địa chất mới hỡi ôi Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than Thuỷ sản công việc an nhàn Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao…! Hàng hải ngồi gác chân cao Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi Bác sĩ, y tá có thời Học xong về huyện được mời chích heo ST

5.86k views ·

More from Nguyenlanthang

Trả lại đây cho nhân dân tao, gạo đã phát, ở bên mày, gạo để mày ngồi canh ngồi thức, mà mày làm cái đíu gì đây... 😝🤣😜😆😂

6.15k views ·

Khi Sinh Viên Ra Trường!!! Đầu đường Xây dựng bơm xe Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen Ngoại thương mời khách ăn kem Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma Ngân hàng ngồi dập đô la In giấy vàng mã, sống qua từng ngày Sư phạm trước tính làm thày Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô. Điện lực chẳng dám bô bô, Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao. Lập trình chả hiểu thế nào, Mở hàng trà đá, thuốc lào…cho vui Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi “Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu” Nhìn quanh, Thương mại đi đâu? Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn….. Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài. Báo chí buôn bán ve chai Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân. Bách khoa cũng gặp đôi lần Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng Mỹ thuật thì đang chổng mông Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời Mỏ địa chất mới hỡi ôi Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than Thuỷ sản công việc an nhàn Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao…! Hàng hải ngồi gác chân cao Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi Bác sĩ, y tá có thời Học xong về huyện được mời chích heo ST

5.86k views ·