@thuannguoimuong
  • verified_user
·

CHUYỆN CỦA NHẠ 1. Tôi luôn giữ quan điểm: Nhạ khốn nạn và có lỗi trong việc để hệ thống dục thi cử nát bét như hiện nay. Tuy nhiên, trong thể chế này, có ông hay bà bộ trưởng nào làm thật, được tự mình quyết định và tử tế được không? Xin thưa là không, không có bất kỳ ông bà bộ...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
126upvotes
27reminds

More from Cha Già Dân Tộc

ÂM NHẠC- LỊCH SỬ VÀ DẠI GÁI Đây là bài hát Rasputin của ban nhạc Boney M vang bóng một thời. Những ai sinh ra và lớn lên ở những năm 70-80 của thế kỷ trước hẳn không lạ các giai điệu của một thời vang bóng. Xung quanh bài hát và ban nhạc này có nhiều giai thoại, nhiều thứ được...See more

Câu trả lời đúng nhất là: Con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Ảnh sưu tầm trên VOZ

TIN VẮN (21/7/2018) 1. Mưa lũ tiếp tục hoành hành ở miền Bắc và vùng Tây Bắc. Con số người chết , tài sản bị mất, hư hại chưa được thống kê. 2. Cơn bão " Nâng điểm thi" cũng đang càn quét miền Bắc với những bi hài. Nhiều sự thật bị giấu, né tránh nhiều năm nay đã được khơi...See more

More from Cha Già Dân Tộc

ÂM NHẠC- LỊCH SỬ VÀ DẠI GÁI Đây là bài hát Rasputin của ban nhạc Boney M vang bóng một thời. Những ai sinh ra và lớn lên ở những năm 70-80 của thế kỷ trước hẳn không lạ các giai điệu của một thời vang bóng. Xung quanh bài hát và ban nhạc này có nhiều giai thoại, nhiều thứ được...See more

Câu trả lời đúng nhất là: Con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Ảnh sưu tầm trên VOZ

TIN VẮN (21/7/2018) 1. Mưa lũ tiếp tục hoành hành ở miền Bắc và vùng Tây Bắc. Con số người chết , tài sản bị mất, hư hại chưa được thống kê. 2. Cơn bão " Nâng điểm thi" cũng đang càn quét miền Bắc với những bi hài. Nhiều sự thật bị giấu, né tránh nhiều năm nay đã được khơi...See more