😲😲😲😲😲

Chichen Itza, Yucatan, Mexico Maya Civilization #gifs

thumb_upthumb_downchat_bubble
172upvotes
28reminds

More from duongnaochoem

Minh Pham Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Đi về đâu hỡi Xi? Phóng viên chiến trường của Tân Hoa xã vừa cập nhật những diễn biến mới nhất về trận chiến thương mại hấp dẫn này: 1. Ngành thép Hoa Kỳ đang hồi phục mạnh mẽ và các nhà sản xuất thép quốc nội đang dần thịnh vượng....See more

The Epoch Times
  • verified_user

Một trong những cổ đông lớn nhất của Facebook, Trillium Asset Management hôm 29/6 đã đưa một đề nghị cổ đông, yêu cầu Facebook phải phế bỏ Zuckerberg khỏi chiếc ghế chủ tịch công ty. Đó là động thái mới nhất mà các nhà đầu tư muốn thay đổi ở Facebook. #DknTinTheGioi

More from duongnaochoem

Minh Pham Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Đi về đâu hỡi Xi? Phóng viên chiến trường của Tân Hoa xã vừa cập nhật những diễn biến mới nhất về trận chiến thương mại hấp dẫn này: 1. Ngành thép Hoa Kỳ đang hồi phục mạnh mẽ và các nhà sản xuất thép quốc nội đang dần thịnh vượng....See more

The Epoch Times
  • verified_user

Một trong những cổ đông lớn nhất của Facebook, Trillium Asset Management hôm 29/6 đã đưa một đề nghị cổ đông, yêu cầu Facebook phải phế bỏ Zuckerberg khỏi chiếc ghế chủ tịch công ty. Đó là động thái mới nhất mà các nhà đầu tư muốn thay đổi ở Facebook. #DknTinTheGioi