@thuannguoimuong
  • verified_user
·

Câu trả lời đúng nhất là: Con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Ảnh sưu tầm trên VOZ

thumb_upthumb_downchat_bubble
60upvotes
1remind

More from Cha Già Dân Tộc

TIN VẮN (21/7/2018) 1. Mưa lũ tiếp tục hoành hành ở miền Bắc và vùng Tây Bắc. Con số người chết , tài sản bị mất, hư hại chưa được thống kê. 2. Cơn bão " Nâng điểm thi" cũng đang càn quét miền Bắc với những bi hài. Nhiều sự thật bị giấu, né tránh nhiều năm nay đã được khơi...See more

More from Cha Già Dân Tộc

TIN VẮN (21/7/2018) 1. Mưa lũ tiếp tục hoành hành ở miền Bắc và vùng Tây Bắc. Con số người chết , tài sản bị mất, hư hại chưa được thống kê. 2. Cơn bão " Nâng điểm thi" cũng đang càn quét miền Bắc với những bi hài. Nhiều sự thật bị giấu, né tránh nhiều năm nay đã được khơi...See more