@thuannguoimuong
  • verified_user
·

(Copy từ nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Tự hào quá, Hoà Bình ơi) Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã thừa nhận có tên con gái ông trong số TS được nâng điểm nhưng " không biết, không chỉ đạo". Lại lỗi của "thằng nâng điểm" chứ lãnh đạo hoàn toàn trong sáng a/c ạ! Hà Giang...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
103upvotes
14reminds

More from Cha Già Dân Tộc

TIN VẮN (Ngày 18/7/2018) 1. Bão đang đổ bộ vào Việt Nam. Mưa lớn đang diễn ra tên diện rộng từ miền Trung kéo dài đến miền Bắc. 2. Bão ở Hà Giang cũng đang tràn ngập trên báo chí, mạng xã hội. (Xin thưa, chuyện mua bán điểm là chuyện quá thường xuyên và bình thường trong nền GD...See more

More from Cha Già Dân Tộc

TIN VẮN (Ngày 18/7/2018) 1. Bão đang đổ bộ vào Việt Nam. Mưa lớn đang diễn ra tên diện rộng từ miền Trung kéo dài đến miền Bắc. 2. Bão ở Hà Giang cũng đang tràn ngập trên báo chí, mạng xã hội. (Xin thưa, chuyện mua bán điểm là chuyện quá thường xuyên và bình thường trong nền GD...See more