@thuannguoimuong
  • verified_user
·

Rất nhiều người đòi anh Nhạ ngọng từ chức "bộ chưởng" bộ Giáo Dục. Ở kìa, anh Nhạ tôi chỉ như một tay ma cô dẫn gái ở Quất Lâm Tự, anh ấy từ chức thì giải quyết cái gì? Còn những người khác lên thay, cũng sẽ đi theo guồng quay đó. Rồi Quất Lâm Tự, cũng sánh vai với Đồ Sơn Phái,...See more

Get replies from creators like Cha Già Dân Tộc

thumb_upthumb_downchat_bubble
127upvotes
12reminds

More from Cha Già Dân Tộc

TIN VẮN (Ngày 17/7/2018) 1. Bê bối thi THPT ở Hà Giang đã bị phanh phui. Có cấy điểm cho 120 học sinh với hơn 330 bài thi. Hiện mới chỉ xác định 1 người liên quan. Bộ công an cũng đã vào cuộc. (Không thể cấy điểm cho học sinh nếu chỉ 1 người, cần 1 đường dây, ekip đông đảo mới...See more

Lịch sử nghề bưng bô. Mời đa số các nhà báo cách mạng, DLV, LL47 cùng với các cây viết định hướng cho đảng nhà nước, đọc để còn biết về nguồn gốc ra đời nghề mình đang theo.

More from Cha Già Dân Tộc

TIN VẮN (Ngày 17/7/2018) 1. Bê bối thi THPT ở Hà Giang đã bị phanh phui. Có cấy điểm cho 120 học sinh với hơn 330 bài thi. Hiện mới chỉ xác định 1 người liên quan. Bộ công an cũng đã vào cuộc. (Không thể cấy điểm cho học sinh nếu chỉ 1 người, cần 1 đường dây, ekip đông đảo mới...See more

Lịch sử nghề bưng bô. Mời đa số các nhà báo cách mạng, DLV, LL47 cùng với các cây viết định hướng cho đảng nhà nước, đọc để còn biết về nguồn gốc ra đời nghề mình đang theo.