@thuannguoimuong
  • verified_user
·

TIN VẮN (Ngày 17/7/2018) 1. Bê bối thi THPT ở Hà Giang đã bị phanh phui. Có cấy điểm cho 120 học sinh với hơn 330 bài thi. Hiện mới chỉ xác định 1 người liên quan. Bộ công an cũng đã vào cuộc. (Không thể cấy điểm cho học sinh nếu chỉ 1 người, cần 1 đường dây, ekip đông đảo mới...See more

Get replies from creators like Cha Già Dân Tộc

thumb_upthumb_downchat_bubble
199upvotes
32reminds

More from Cha Già Dân Tộc

Lịch sử nghề bưng bô. Mời đa số các nhà báo cách mạng, DLV, LL47 cùng với các cây viết định hướng cho đảng nhà nước, đọc để còn biết về nguồn gốc ra đời nghề mình đang theo.

TIN VẮN (Ngày 16/7/2018) 1. World Cup đã kết thúc. Pháp vô địch. Các đội được cờ đỏ VN cổ vũ đều sấp mặt. 2. Hình ảnh nước Nga, vốn rất mờ nhạt trong kỳ World Cup lần này, trong khi trao giải, hình ảnh Putin che ô trong khi TT Pháp, Chủ tịch Fifa, nữ TT Croatia đều đội mưa, đã...See more

More from Cha Già Dân Tộc

Lịch sử nghề bưng bô. Mời đa số các nhà báo cách mạng, DLV, LL47 cùng với các cây viết định hướng cho đảng nhà nước, đọc để còn biết về nguồn gốc ra đời nghề mình đang theo.

TIN VẮN (Ngày 16/7/2018) 1. World Cup đã kết thúc. Pháp vô địch. Các đội được cờ đỏ VN cổ vũ đều sấp mặt. 2. Hình ảnh nước Nga, vốn rất mờ nhạt trong kỳ World Cup lần này, trong khi trao giải, hình ảnh Putin che ô trong khi TT Pháp, Chủ tịch Fifa, nữ TT Croatia đều đội mưa, đã...See more