Anh Chí
  • verified_user
@AnhChiRauDen

Đi có người nứng Đứng có người che Nhìn cảnh anh “Không Gạt” tới Thủ Thiêm trong vòng tay thân ái của tầng tầng lớp lớp an ninh nó mới ... thân ái làm sao! Nguồn ảnh: Lượm trên mạng.

thumb_upthumb_downchat_bubble
170upvotes
16reminds

More from Anh Chí

Ấy, đừng nhắc làm chi Khiến bỏ chạy, chết giờ :v #TradeWar #China #US

Dân Pháp đang đợi đội tuyển cùng cúp vàng.

Croatia ngày trở về

More from Anh Chí

Ấy, đừng nhắc làm chi Khiến bỏ chạy, chết giờ :v #TradeWar #China #US

Dân Pháp đang đợi đội tuyển cùng cúp vàng.

Croatia ngày trở về