Vụ án Đặng Văn Hiến xảy ra ở Đak Nông đơn thuần do những nông dân mất đất phản ứng lại sự tấn công và cướp phá tài sản ngang ngược, bất chấp pháp luật của đoàn cưỡng chế đất do Công ty Long Sơn phái đến. Lẽ ra luật pháp và các cơ quan thực thi pháp luật phải bảo vệ công dân, bảo...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
174upvotes
23reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

"Trước” hay không "trước"? Gã nhận được tin sẽ có cuộc họp của các cấp thẩm quyền xem xét lại cuốn sách "Gạc Ma- Vòng tròn bất tử". Thu hồi hay không thu hồi? Tất cả có thể chỉ vì một chữ "Trước". Chiến sĩ Nguyễn Văn Lanh - người sống sót trong trận chiến Gạc Ma ngày...See more

THANH TRA BỘ TƯ PHÁP MỜI LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN LÀM VIỆC Sau khi Liên đoàn luật sư Việt Nam giữ nguyên hình thức kỷ luật “xóa tên LS Võ An Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư”, LS Võ An Đôn đã khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ tư pháp. Khi nhận được đơn khiếu nại, Bộ tư pháp thành lập Đoàn...See more

Thưa cả nhà! Gia đình anh Đặng Văn Hiến đã ra Hà Nội để đưa đơn lên Chủ tịch nước xin ân xá. Vụ việc của Đặng Văn Hiến chắc mọi người đều đã biết và đã đồng hành cùng anh Hiến từ sơ thẩm đến phúc thẩm. Nay mong mọi người tiếp tục lên tiếng ủng hộ để cứu lấy mạng sống của Hiến...See more

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

"Trước” hay không "trước"? Gã nhận được tin sẽ có cuộc họp của các cấp thẩm quyền xem xét lại cuốn sách "Gạc Ma- Vòng tròn bất tử". Thu hồi hay không thu hồi? Tất cả có thể chỉ vì một chữ "Trước". Chiến sĩ Nguyễn Văn Lanh - người sống sót trong trận chiến Gạc Ma ngày...See more

THANH TRA BỘ TƯ PHÁP MỜI LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN LÀM VIỆC Sau khi Liên đoàn luật sư Việt Nam giữ nguyên hình thức kỷ luật “xóa tên LS Võ An Đôn khỏi danh sách đoàn luật sư”, LS Võ An Đôn đã khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ tư pháp. Khi nhận được đơn khiếu nại, Bộ tư pháp thành lập Đoàn...See more

Thưa cả nhà! Gia đình anh Đặng Văn Hiến đã ra Hà Nội để đưa đơn lên Chủ tịch nước xin ân xá. Vụ việc của Đặng Văn Hiến chắc mọi người đều đã biết và đã đồng hành cùng anh Hiến từ sơ thẩm đến phúc thẩm. Nay mong mọi người tiếp tục lên tiếng ủng hộ để cứu lấy mạng sống của Hiến...See more