@ChauDoan
  • verified_user
·

Tôi đã định không viết về vụ Đặng Văn Hiến bởi các bạn đã viết quá nhiều nhưng rồi tôi bắt buộc phải viết bởi có mấy ý cần phải bổ sung. Hãy tự đặt mình vào địa vị của Đặng Văn Hiến, của Đoàn Văn Vươn hay của bao nhiêu nông dân mất đất các bạn sẽ làm gì? Trước khi Đặng Văn Hiến...See more

Get replies from creators like ChauDoan

thumb_upthumb_downchat_bubble
1076upvotes
236reminds

More from ChauDoan

Người này không phải là DLV, anh ta inbox cho tôi sau khi xem phỏng vấn của tôi về việc che bản đồ có Hoàng Sa, Trường Sa, rồi block tôi luôn. DLV không hành xử như vậy. Đây là một dạng nhận thức quái gở không thể chữa trị. Thay vì lên án kẻ làm điều sai thì lại quay ra chửi...See more

1 năm trước: 2 nụ hôn và một cái ôm Nụ hôn khi nàng chủ động hôn lần đầu. Nụ hôn này có ma thuật bùa ngải gì đấy từ vùng cao Lạng Sơn nên từ đấy mình trong trạng thái mơ màng, không biết gì. Đến lúc tỉnh dậy thì hoá ra mọi việc đã xong, đã thành người đàn ông có gia đình. Đại...See more

More from ChauDoan

Người này không phải là DLV, anh ta inbox cho tôi sau khi xem phỏng vấn của tôi về việc che bản đồ có Hoàng Sa, Trường Sa, rồi block tôi luôn. DLV không hành xử như vậy. Đây là một dạng nhận thức quái gở không thể chữa trị. Thay vì lên án kẻ làm điều sai thì lại quay ra chửi...See more

1 năm trước: 2 nụ hôn và một cái ôm Nụ hôn khi nàng chủ động hôn lần đầu. Nụ hôn này có ma thuật bùa ngải gì đấy từ vùng cao Lạng Sơn nên từ đấy mình trong trạng thái mơ màng, không biết gì. Đến lúc tỉnh dậy thì hoá ra mọi việc đã xong, đã thành người đàn ông có gia đình. Đại...See more