@thuannguoimuong
  • verified_user
·

Hai hôm nay mệt nên không viết gì cả. Trong đầu chỉ nghĩ đến mấy việc: 1. Thu thập, tổng hợp các phát biểu, văn bản "phản động", có ý định quỳ gối trước Tàu cộng, lưu trữ chức vụ, quyền hạn và ngày giờ khi các phát biểu/ văn bản bán nước được đưa ra công luận. Danh sách các ĐBQH...See more

Get replies from creators like Cha Già Dân Tộc

thumb_upthumb_downchat_bubble
216upvotes
21reminds