@thuannguoimuong
  • verified_user
·

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 13/7/2018). 1. Chiến tranh thương mại Mỹ _Trung vẫn đang rất khốc liệt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Việt Nam lại rất ngược đời: Chứng khoán xanh và giá đô tăng. (Cảm giác như tiền được bơm vào TTCK để tránh đà sụp, do đó một lượng tiền đồng lớn đã làm...See more

Get replies from creators like Cha Già Dân Tộc

thumb_upthumb_downchat_bubble
1402upvotes
208reminds

More from Cha Già Dân Tộc

Một con bò đỏ chửi Cha Già Dân Tộc. Phản động quá rồi, vị cha già đáng kính như mình mà nó cũng inbox chửi là sao?

Liên hoan có bánh có chuồi (chuối) Ta đi ta nhớ cái ... buổi hôm nay. Ngày xưa đi học cấp 3 không thuộc nổi 1 bài thơ trong sách giáo khoa. Năm 2003- 2004, được tiếp xúc với "Sách đỏ FPT" thuộc hàng đống các loại thơ bút tre các loại. Xin tặng 2 câu thơ bút tre này cho Tuấn rọ. Những người ngồi cùng ông Tuấn chắc sẽ nhớ "cái...buổi hôm nay" ăn mực Vũng Áng lắm đấy!

More from Cha Già Dân Tộc

Một con bò đỏ chửi Cha Già Dân Tộc. Phản động quá rồi, vị cha già đáng kính như mình mà nó cũng inbox chửi là sao?

Liên hoan có bánh có chuồi (chuối) Ta đi ta nhớ cái ... buổi hôm nay. Ngày xưa đi học cấp 3 không thuộc nổi 1 bài thơ trong sách giáo khoa. Năm 2003- 2004, được tiếp xúc với "Sách đỏ FPT" thuộc hàng đống các loại thơ bút tre các loại. Xin tặng 2 câu thơ bút tre này cho Tuấn rọ. Những người ngồi cùng ông Tuấn chắc sẽ nhớ "cái...buổi hôm nay" ăn mực Vũng Áng lắm đấy!