@thuannguoimuong
  • verified_user
·

NUÔI DẠY CON Thú thực tôi ghét mèo, nên không muốn con gái chơi với mèo. Nhưng khốn nỗi, con bé rất thích mèo, thấy mèo đâu là nó nằm xuống để nhìn "ngang mặt" và ơ a nói chuyện nhiệt tình với mèo. Đôi lúc nó còn dùng tay để chơi trò cào nhau với mèo. Lo con bé bị mèo cào hoặc...See more

Get replies from creators like Cha Già Dân Tộc

thumb_upthumb_downchat_bubble
118upvotes
7reminds