Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Địt mẹ bọn quân đội do quân uỷ trung ương đứng đầu là thằng Trọng rất khốn nạn. Ngoại trưởng Mỹ sang thăm Hà Nội, nó bày trò kỷ niệm chiến thắng Khe Sanh và tội ác đế quốc Mỹ. Cắt hết đường chơi với Mỹ, Đức để cả dân tộc theo hầu Tầy với nó.

thumb_upthumb_downchat_bubble
1004upvotes
15downvotes
46reminds

More from Buithanhhieu

More from Buithanhhieu