@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Địt mẹ bọn quân đội do quân uỷ trung ương đứng đầu là thằng Trọng rất khốn nạn. Ngoại trưởng Mỹ sang thăm Hà Nội, nó bày trò kỷ niệm chiến thắng Khe Sanh và tội ác đế quốc Mỹ. Cắt hết đường chơi với Mỹ, Đức để cả dân tộc theo hầu Tầy với nó.

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_down
1004upvotes