Vo Hong Ly Cả nhà ơi, hãy chia sẻ thông tin và cùng nhau chung tay cho chiến dịch tẩy chay hàng hóa Tàu này nhé ! Cảm ơn cả nhà ! ❤ Hình : FB Menras André

thumb_upthumb_downchat_bubble
891upvotes
7downvotes
170reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Dũng Trương Không lùi bước trước bạo quyền. Tại phiên xử phúc thẩm 3 anh Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và em Trần Hoàng Phúc.,ngày 10/7/2018 tại Hà Nội!

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Dũng Trương Không lùi bước trước bạo quyền. Tại phiên xử phúc thẩm 3 anh Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và em Trần Hoàng Phúc.,ngày 10/7/2018 tại Hà Nội!